VPGD: CT10 KĐT Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội 0931 222 686

Logo

Niên hạn sử dụng đối với xe ôtô

Trang chủ  /  Tin tức  /  Niên hạn sử dụng đối với xe ôtô

Niên hạn sử dụng đối với xe ôtô

Theo Nghị định số: 95/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về niên hạn sử dụng đối với các loại xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người (sau đây gọi là xe ô tô) tham gia giao thông trên hệ thống đường bộ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 1. Nghị định này áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân sử dụng xe ô tô tham gia giao thông trên đường bộ, trừ:
 2. a) Xe ô tô của quân đội, công an phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh;
 3. b) Xe ô tô chở người đến 09 chỗ ngồi (kể cả chỗ người lái);
 4. c) Xe ô tô chuyên dùng (xe ô tô có kết cấu và trang bị để thực hiện một chức năng, công dụng đặc biệt), rơ moóc, sơ mi rơ moóc.
 5. Trong trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với Nghị định này thì áp dụng theo quy định của Điều ước quốc tế đó.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. Niên hạn sử dụng của xe ô tô là thời gian cho phép sử dụng của xe ô tô.
 2. Xe ô tô chở hàng là xe ô tô có kết cấu và trang bị chủ yếu dùng để chuyên chở hàng hóa (xe ô tô tải).
 3. Xe ô tô chở người là xe ô tô có kết cấu và trang bị dùng để chở người và hành lý mang theo. 

NIÊN HẠN SỬ DỤNG CỦA XE Ô TÔ

Điều 4. Quy định về niên hạn sử dụng

 1. Không quá 25 năm đối với xe ô tô chở hàng.
 2. Không quá 20 năm đối với xe ô tô chở người.
 3. Không quá 17 năm đối với xe ô tô chuyển đổi công năng từ các loại xe khác thành xe ô tô chở người trước ngày 01 tháng 01 năm 2002.

Điều 5. Thời điểm tính niên hạn sử dụng

1. Niên hạn sử dụng của xe ô tô được tính bắt đầu từ năm sản xuất xe.

Thời gian sản xuất của xe cơ giới làm căn cứ để cấp chu kỳ kiểm định quy định tại Phụ lục VII của Thông tư 70/2015/BGTVT được tính theo năm.

Ví dụ: Xe cơ giới được sản xuất từ 01/01/2013 thì:

 • Đến hết 31/12/2015 được tính là đã sản xuất đến (trong thời gian) 02 năm (2015 – 2013 = 02 năm).
 • Từ 01/01/2016 được tính là đã sản xuất trên 02 năm (2016 – 2013 = 03 năm).

2. Một số trường hợp đặc biệt khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép, niên hạn sử dụng được tính từ năm đăng ký xe ô tô lần đầu.

Gửi Message